مهاجرت نتیجه مناسبات غیرعادلانه و غیرمنصفانه اقتصادی و سیاسی است
فاطمه موسوی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از منظر جامعه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی را بررسی می کندو او درباره وضعیت جامعه در سال گذشته و سال جدید می‌گوید: «سال جدید شرایطی مشابه سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، یعنی صبر و انتظار جامعه در شرایط انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی مانند گرانی، تورم، بیکاری و فقر افزایش پیدا می‌کنند، به‌تبع آن مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی چون سرقت، اعتیاد، خودکشی و خشونت‌ ازجمله قتل و نزاع بیشتر خواهد شد. آن‌ها که مهاجرت می‌کنند از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند که کشور را ترک می‌کنند.» در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از خبر آنلاین می‌خوانید.