رشیدی کوچی: سفارت اسرائیل در آذربایجان را مستقیما هدف قرار دهید
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه نوشت: ایران باید سفارت اسرائیل در آذربایجان را بزند.