روایت یک پزشک از ماجرای مبهم خودکشی دکتر پرستو بخشی
خودکشی دکتر پرستو بخشی، بار دیگر نگرانی‌های مربوط به خودکشی و مشکلات پزشکان و رزیدنت‌ها را یادآوری کرد. پاسخ دولت نیز نسبت به این مسئله تاکنون چندان قانع کننده نبوده است.