خطر مجدد حذف سرخابی‌ها از آسیا
در حالی که گفته می‌شود روز یازدهم فروردین ماه آخرین تعیین تکلیف تیم‌ها از نظر بدهی و مالکیت برای دریافت مجوز حرفه‌ای آسیاست شرایط دو تیم استقلال و پرسپولیس کاملاً روی هواست.