شمار نظامیان کشته شده اعلام شده اسرائیل به 597 نفر رسید
شمار نظامیان کشته شده اعلام شده اسرائیل در نوار غزه از ابتدای جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر 2023 تا کنون به 597 نفر رسید.