مشاهدات خبرنگار ستاره صبح آنلاین در مترو خط 1 تهران نشان می دهد که بسیاری از هموطنان به جای اینکه در کنار خانواده باشند و نوروز را جشن بگیرند متاسفانه مشغول دستفروشی در مترو بودند.