ایلان ماسک:
هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ از هر انسانی باهوش‌تر خواهد بود
ایلان ماسک معتقد است که هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند از باهوش‌ترین انسان‌ جهان پیشی بگیرد و شاید حتی تا سال ۲۰۲۹ از تمام بشریت باهوش‌تر باشد.