دلایل عقب ماندن ایران از بهره‌برداری میادین مشترک
کشور در زمینه سرمایه گذاری مشکل دارد. به خصوص در مورد مخازن مشترک مشکلاتی وجود دارد ولی وجود موانع و مشکلات دلیل نمی شود که کاری انجام ندهیم. میادین مشترک، سرمایه مشترک دو کشور است.