کد خبر : 623106 تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۲۰ - 11:31
ابوالفضل سمیعی - کارشناس حوزه آموزش آموزش ابتدایی؛ فصلی مهم در زندگی آموزشی دانش آموزان

آموزش ابتدایی یکی از مراحل آموزشی مهم و تأثیرگذار در فرایند آموزش است که می‌تواند با تقویت و توسعه رشد فکری، اجتماعی و عاطفی به موفقیت کودکان در زندگی اجتماعی کمک کند. این امر برای افراد جامعه به عنوان یک مقوله اجتماعی و تأثیرگذار بسیار مهم است، زیرا افراد تحصیل کرده قانون پذیر ترند و مسئولیت های اجتماعی را بهتر درک می‌کنند.
بر اساس تحقیقات یونیسف، «آموزش ابتدایی بستر توسعه را تشکیل می‌دهد. در دبستان است که بچه‌ها مهارت های اساسی را می‌آموزند که آنها را برای زندگی، کار و شهروندی فعال آماده می‌کند. آموزش ابتدایی زمان حیاتی در رشد کودک است و تثبیت هویت در این سن آغاز می‌شود. در این مرحله است که کودکان یاد می‌گیرند با دیگران تعامل کنند، دوست پیدا کنند و اطرافیان خود را درک کنند.
کودکان همچنین در این دوره مهارت های بسیاری از جمله سواد خواندن و نوشتن، حساب کردن، احترام به خود و دیگران، تمیز بین درست و نادرست، عزت نفس، نظم و انضباط و فضیلتهایی مانند صداقت و همدلی را می‌آموزند. این یادگیری اولیه و اساسی، زمینه را برای موفقیت های آینده در مدرسه و فراتر از آن در جامعه فراهم می‌کند.
در حقیقت آموزش دبستان به کودکان کمک می‌کند مهارت های فکری خود را توسعه دهند تا بتوانند مسائل را هوشمندانه تر و مستقل حل کنند. توانایی فکری آن‌ها از طریق فعالیت‌های چالش‌برانگیز مناسب برای سنشان، بهبود می‌یابد و به آنها کمک می‌کند مهارت‌های استدلالی را در سطوح مختلف توسعه دهند و در زندگی روزمره به کار بندند.
اما سؤال اینجاست که آموزش در مدارس ابتدایی باید چگونه باشد و حول چه محورهایی طراحی شود؟
آموزش ابتدایی بستر توسعه را تشکیل می‌دهد. در مدرسه ابتدایی است که کودکان مهارت های اساسی را می‌آموزند که آنها را برای زندگی، کار و شهروندی فعال آماده می‌کند. آموزش با کیفیت در لایه های مختلف علمی، فرهنگی، مهارتی و ... در کودکان و جوانان توانمندی خلق می‌کند تا از سلامت و جایگاه خود محافظت کنند و به نوعی در زندگی کودکان تمایل به تغییر در سبک زندگی ایجاد می‌کند.
بسیاری از معلمان مدارس ابتدایی با تمایل به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی دانش‌آموزان و کمک به آنها برای رسیدن به اهداف آرمانی تلاش می‌کنند و دانش‌آموزان را با خود در این مسیر همراه می‌کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر در مقوله آموزش ابتدایی توسعه ارتباطات است.
ارتباطات کلید یک جامعه سالم است. یکی از مهم‌ترین نقش های آموزش دبستان کمک به کودکان برای یادگیری مهارت های اجتماعی است که به رشد آنها در طول زندگی کمک می‌کند. بچه‌ها یاد می‌گیرند که چگونه با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند و چگونه با آنها کنار بیایند. این امر به ویژه برای کودکانی که در تعامل با دیگران یا پیروی از قوانین مشکل دارند و هیچ عواقبی برای رفتار نادرست شان نمی‌بینند، بسیار مهم است. مدرسه ابتدایی به کودکان کمک می‌کند تا مهارت های مثبت بین فردی مانند همکاری و احترام به نیازها و احساسات دیگران را توسعه دهند.