کد خبر : 623050 تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۱۶ - 11:57
محرومیت مدیرعامل پرسپولیس توسط کمیته اخلاق مدیرعامل پرسپولیس با حکم کمیته اخلاق محروم شد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،کمیته اخلاق اعلام کرد؛

نظر به تقاضای دیوان تحقیقات و با عنایت به محتویات پرونده،مدارک،مستندات و گزارش های واصله علیه آقای رضا درویش،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر تخلف اخلاقی وی باتوجه به اینکه این نوع رفتار نقض آشکار قوانین و مقررات اخلاقی محسوب می‌شود که به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد می‌کند و اینکه صدور حکم نهایی درباره وی مستلزم تکمیل تحقیقات مقدماتی است،لذا بنا به اهمیت موضوع به استناد مواد 23 و 65 آیین نامه کمیته اخلاق،دستور موقت دایر بر منع فعالیت نامبرده در حوزه فوتبال صادر شده و براین اساس اعلام می‌شود وی به مدت 20 روز تا صدور رأی نهایی محروم از هرگونه فعالیت فوتبالی خواهد بود.

رای صادره ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به ایشان قابل اعتراض در کمیته استیناف است.