انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

راهکار کمک به فرودستان جامعه

علی صالح آبادی-مدیر مسئولل

تفسیر روز

تفاوت دغدغه‌ها

محسن جلال پور-رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران

یادداشت

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.

نقش فرهنگسازی در کاهش تصادفات

سیدهادی بهادري

عضو کمیسیون عمران مجلس