انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

قانون؛ مطابق عرف و صلاح جامعه

دکتر نعمت احمدی-حقوقدان

تفسیر روز

روسیه قابل‌اعتماد نیست

افشار سلیمانی-کارشناس مسائل داخلی

یادداشت

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.

نقش فرهنگسازی در کاهش تصادفات

سیدهادی بهادري

عضو کمیسیون عمران مجلس