انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله
تفسیر روز

تحلیل جامعه‌شناختی از پروند‌ه اکبر طبری

د‌کتر محمد‌رضا محمد‌ی-مد‌یر گروه فقر و نابرابری‌های اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی د‌انشگاه تهران

اشاره: فساد پدیده پیچیده‌ای است که تقریباً همه کشورها با آن در چالش دائمی هستند اما کمّ و کیف آن در بین کشورها فرق دارد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و بنا به اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی، جایگاه ایران در بین 168 کشور، 127 اعلام‌شده که جایگاه مطلوبی نیست. از این آمار می‌توان استنباط کرد برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن‌همه مسئولان باید دست‌به‌کار شوند و شفافیت را در سازمان‌هایی که با حقوق مردم در ارتباط هست ترویج دهند. معمولاً، فساد جایی اتفاق می‌افتد که بستر و فضا برای فعالیت‌های مفسده‌آمیز و سوءاستفاده از جایگاه‌های سازمانی توسط کارگزاران ریزودرشت مهیا باشد. به‌طورکلی، اکثر فسادها ابتدا در نیت عاملان شکل می‌گیرد و در صورت مهیا بودن شرایط شکل عملی نیت که همان ارتکاب جرم یا فساد است رخ می‌دهند. این روزها پرونده فساد اکبر طبری، معاون سابق اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضایی در دوران آملی لاریجانی در دادگاه در دست بررسی است و بخشهایی از اعترافات و دفاعیات ایشان در رسانه‌ها کم‌وبیش منتشرشده است. آنچه گفته می‌شود افراد زیادی در این پرونده دخیل بوده و شریک جرم وی محسوب می‌شوند. طبری یکی از چند نفر متهمی است که باید در برابر قانون به جهت سوء عملکرد خود در دستگاه قضایی باید پاسخگو باشند. به نظر می‌رسد علل و عوامل مختلفی از منظر جامعه‌شناختی در شکل‌گیری پدیده فساد در قوه قضائیه دوره آقای آملی لاریجانی (رئیس سابق قوه) به‌عنوان رئیس دستگاه قضا مؤثر بوده که نیاز به کنکاش علمی و دقیق دارد و در ادامه از همین منظر به این موضوع نگریسته می‌شود.

یادداشت

چگونه می‌توان از تهدید کرونا فرصت ساخت؟

مهندس حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی