انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله
تفسیر روز
یادداشت

مذاکره با ایران؛ برگ برنده و حلقه نجات ترامپ

علاء الخطیب-تحلیلگر سیاست بین‌الملل