انتخاب تاریخ:   /  /   
خبر یک

تفسیر روز

سهم دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟

دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران

اشاره: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیات وزیران ارائه دهند. در همین ارتباط یک استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه انتظار بیشتر از این از دولت، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ظلم به قوه مجریه است، خاطرنشان کرد: «مشکل کشور در حال حاضر محدود به دولت نیست؛ بلکه اگر دنبال به حداقل رساندن مشکلاتیم، باید توجه کنیم کشور در شرایط عادی نیست که بتوانیم با فرمول‌های رایج اقتصادی به دنبال رفع چاره باشیم.»

یادداشت

دلایل نوسان در بازار ارز، سکه و سهام

جمال رزاقی-رئیس اتاق بازرگانی شیراز