انتخاب تاریخ:   /  /   
خبر یک

سرمقاله

برگزاری سه کنکور سراسری، مانند بمب کرونا خواهد بود

دکتر محمدرضا محبوب‌فر - جامعه شناس و متخصص اپیدمیولوژی

تفسیر روز

ضرورت بازآفرینی شهری

دکتر عباس آخوندی استاد دانشگاه و وزیر پیشین راه و شهرسازی

یادداشت

چگونه در این روزهای دشوار کرونایی تاب آوری داشته باشیم؟

مریم احمدی منش - مشاور، روانشناس و مربی توسعه فردی