انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

استیضاح و چند نکته

علی صالح آبادی-مدیر مسئول

تفسیر روز

تأثیر بازار سوم ارز بر قیمت ها

محمد حسین برخوردار -رئیس سابق مجمع عالی واردکنندگان

یادداشت

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.