انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله
تفسیر روز

یارانه نجومی حامل های انرژی به نفع ثروتمندان به ضرر کم درآمدها

دکتر محمد فاضلی-عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت

تشکیل دولت متوازن در عراق

دکتر نصرت‌الله تاجیک-دیپلمات پیشین

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.