انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

فضای مجازی عامل توسعه جامعه است و فیلتر کردن آن زیان دارد

کوروش محمدی -جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی

تفسیر روز

چه کسانی رشته های بایدن را می‌کشند؟

فینیان کانینگام-تحلیلگر خارجی به نظر می رسد رئیس جمهور جو بایرن از وعده های قبلی برای بازگشت ایالات متحده به توافق هسته ای با ایران و دیگر قدرت های جهانی عدول کرده است. حال این سوال ایجاد می شود که:

یادداشت

کمک به سرمایه گذاری؛ توسعه و اشتغال

حسین مسعودیان-کارشناس اقتصادی--