انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

چرا همه اعضای کابینه مسئول‌اند؟

دکتر روزبه کردونی-رئیس مرکز اطلاع رسانی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تفسیر روز
یادداشت

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.